ประกาศ

เรียนท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

เนื่องด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของประเทศไทยจะมีการปรับปรุงพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 07/11/2007ถึงวันที่ 11/11/2007 ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้ ทางHsu Lin Technology จะมีการปรับปรุงระบบเพื่อพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านลูกค้าให้มากที่สุดในวันที่ 08/11/2007เวลา 17.00น.ถึงวันที่ 13/11/2007 เวลา 24.00 น.

เกี่ยวกับการบริการ

  • WEB SITEของท่านยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่อาจจะมีบางเวลาจะมี Errorซึ่งถือว่าเป็นปกติของระบบอินเตอร์เน็ตในขณะทำการUPGRADE
  • E-MAILของท่าน เกี่ยวกับการรับ-ส่ง ยังใช้ได้ตามปกติ ** แต่มีข้อแนะนำสำคัญ** ในช่วงที่มีการUPGRADE ให้ท่านDOWN LOAD ข้อมูลใน E-MAIL ของท่านลงในคอมพิวเตอร์ มิฉะนั้นข้อมูลอาจจะมีการสูญหาย

ความแตกต่างหลังจากมีการUPGRADEระบบ

1. WEB SITEใช้งานได้ตามปกติ

2.วิธีการใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง 5 ข้อ

1.WEBMAIL มีการเพิ่มขึ้น 3 ฟังชั่นให้เลือกใช้งานได้สะดวก

2.วิธีการเข้า WEBMAIL พิมพ์ http://www.(yourdomainname.xxx)/webmail

3.USER NAMEใช้เป็น E-MAIL ชื่อเต็ม เช่น(info@hsulin.com)

4.หาก PASSWORD เดิมของท่านเข้าไม่ได้ ให้ลองพิมพ์ 12345678แล้วท่านค่อยเปลี่ยน PASSWORDใหม

5.หากท่านจะใช้ OUTLOOKหรือ OUTLOOK EXPRESS สำหรับ

1. POP3 (INCOMING SERVER)ต่อไปจะใช้ : Mail ตัวอย่าง(:mail.hsulin.com)

2. SMTP(OUTGOING SERVER)ต่อไปจะใช้ : Mail ตัวอย่าง (:mail.hsulin.com)

3. CONTROL PANEL URL :http://www.(yourdomainname)/cpanel

FTP URL : ftp://ftp.(yourdomainname) การLOGINGจะใช้ชื่อและรหัสเหมือนเดิม และ ต้องUPLOAD WEB PAGEเข้าที่ public_html(folder)
Name Server:
NS1.HSULIN.COM
NS2.HSULIN.COM

หากท่านต้องการทราบว่า WEBSITE ของท่าน UPGRADE เรียบร้อยแล้วหรือไม่ให้ เข้ามาดูได้ที่ WWW.HSULIN.COMในหัวข้อ NEWS ข้อที่ 4

Please follow the steps for check it:

Press“Start“→Run→type in“cmd“→press“Enter“→it will open the Dos command mode window.
type "Ping your_domain_name“→press“Enter“,if it reply as 74.54.43.2 IP address(like the image below)
It does mean that your site was upgraded completely.

HSU LIN TECHNOLOGY

ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย ในความไม่สะดวก

หากมีข้อสงสัยโปรดติด http://www.hsulin.com

E-MAIL :. info@hsulin.com , siriporn@hsulin.com

HSU LIN TECHNOLOGY
Webmaster